Buderus Logamatic RC200

Buderus Logamatic RC200

Za pomocą regulatora Logamatic RC200 można w łatwy sposób kontrolować system grzewczy. Urządzenie jest bardzo przyjazne dla użytkownika – zarówno jako pojedynczy regulator, jak i moduł zdalnego sterowania współpracujący z Logamatic RC310.

Opis

  • moduł obsługowy posiada program czasowy: wstępnie ustawiony dla obiegu grzewczego (możliwa jest jednak dowolną zmianę ustawień z wykorzystaniem 6 czasów przełączania dla każdego dnia) oraz przygotowanie c.w.u. może być realizowane w zależności od programu czasowego lub zostać wyłączone bądź włączone na stałe
  • po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej cztery godziny (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż czas wykorzystania rezerwy, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane)
  • funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny
  • jeśli RC200 jest jedynym modułem obsługowym w przynależnym obiegu grzewczym, może pracować w jednym z trybów regulacji podstawowej:
  • regulacja wg temperatury pomieszczenia – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury pomieszczenia
  • regulacja wg temperatury zewnętrznej – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej
  • regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu
  • RC200 można używać jako modułu zdalnego sterowania jednego obiegu grzewczego w roli dodatkowego modułu do nadrzędnego modułu obsługowego RC310. RC200 reguluje przyporządkowany obieg grzewczy pod kątem temperatury, programu czasowego i urlopu RC310 określa przygotowanie c.w.u. za pomocą RC200 można włączyć jednokrotne ładowanie zasobnika c.w.u.