– moc modulowana w zakresie do 1:9
– paliwo: gaz ziemny E (Lw, Ls) lub gaz płynny LPG

– dotykowy panel sterowania BC30 z czytelnym
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD
– z energooszczędną elektronicznie modulowaną
pompą c.o. o współczynniku efektywności
energetycznej EEI ≤ 0,23
– trzy wersje z zasobnikami warstwowymi (100 lub
150 litrów)
– jedna wersja z podgrzewaczem pojemnościowym
z wężownicą grzewczą (150 litrów)
– dwie wersje z zasobnikiem warstwowym,
z wężownicą grzewczą do podłączenia instalacji
kolektorów słonecznych (210 litrów),
z wyposażeniem do współpracy z kolektorami
słonecznymi (solarna grupa pompowa, czujnik
temperatury kolektora, trzy czujniki temperatury
podgrzewacza, ogranicznik temperatury obiegu
solarnego, termometr obiegu solarnego, moduł
sterowania MS100)
– super wysoka wydajność ciepłej wody do 34 l/min
[wg EN1320-1 (ΔT=30K) dla GB192-25iT150SH
lub GB192-25iT150SWH]
– front wykonany ze szkła tytanowego Buderus
– dotykowy panel sterowania zintegrowany
z obudową frontową

-możliwość montażu regulatora RC310
w centrali grzewczej
-skrajnie wysoka sprawność i efektywność
energetyczna
– wymiennik ciepła z nierdzewnego stopu
aluminium-krzem z zastosowaniem technologii
ALU plus
-zestawy i rozwiązania ułatwiające oraz
przyspieszające mo

Opis

Zalety dla użytkownika:

  • front centrali grzewczej wykonany ze specjalnego szkła tytanowego Buderus
  • do wyboru dwa warianty kolorystyczne (czarny lub biały w zależności od typu)
  • dotykowy i intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem graficzno-tekstowym
  • komunikaty wyświetlane w języku polskim i w postaci ikon
  • możliwość zabudowy regulatora RC310 wewnątrz centrali grzewczej
  • możliwość montażu modułu internetowego w centrali grzewczej (do obsługi przez smartfona lub tablet)
  • najwyższa sprawność i efektywność energetyczna
  • możliwość rozbudowy i hybrydowej współpracy z systemem kolektorów słonecznych dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (możliwość podwyższenia klasy efektywności energetycznej do A+ w przypadku ogrzewania i A+++ w przypadku ciepłej wody)
  • niskie koszty eksploatacyjne

Parametry

Klasa efektywności energetycznejA
Znamionowa moc cieplna17,25kW