Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka prywatności”) Glebko Serwis z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Unruga 111, 81-153 Gdynia (dalej „Glebko Serwis”) dla serwisu internetowego glebko.pl (dalej „Serwis internetowy”). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, powinien zaprzestać jego użytkowania.

1.Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników serwisu glebko.pl, jest dla nas sprawą bardzo ważną, w związku z czym zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, oraz dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby korzystające z naszego serwisu internetowego czuły się bezpiecznie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zbieraniu przez Glebko Serwis danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach, oraz sposobach postępowania z danymi uzyskanymi za pośrednictwem serwisu internetowego glebko.pl

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

Korzystanie z serwisu internetowego glebko.pl nie wiąże się ze zbieraniem przez Glebko Serwis danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie (formularz kontaktowy, formularz zamówienia usługi, formularz doboru urządzenia).

3. Pliki cookies

Serwis internetowy glebko.pl może wykorzystywać pliki typu cookies oraz podobne technologie, w celu identyfikacji. Wykorzystywane pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. Jeżeli użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.

4. Określenie celów przetwarzania

Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą następujących kwestii:

– odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie „Kontakt”;
– w procesie zamówienia usługi online, po uzupełnieniu formularza na podstronie „Serwis”
– w procesie doboru urządzenia, po uzupełnieniu formularza na podstronie „Wycena nowego urządzenia”

5. Dostęp do przetwarzanych danych

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada wyłącznie firma Glebko Serwis.
W żadnym wypadku dane nie będą  W razie potrzeby, dane mogą zostać udostępnione organizacjom do tego uprawnionym, tj. Policji i Sądom.

6. Prawo dostępu do danych

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres biuro@glebko.pl. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu doboru urządzenia oraz odpowiedzi na zapytanie.

Korzystając z Serwisu internetowego glebko.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.