mar 24, 2016 w Artykuły by

Formalnie. "art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakazuje właścicielowi systematyczną kontrolę stanu urządzeń technicznych (w tym grzewczych).

Ekonomiczne. "Koszty systematycznej konserwacji są niższe od kosztu naprawy wykonywanych po wystąpieniu awarii - obniżone koszty eksploracji bieżącej (wyższa sprawność energetyczna oczyszczonego i wyregulowanego kotła).

Użytkowe: Wyeliminowanie niespodziewanych usterek wynikających z eksploatacyjnego zużycia poszczególnych części powodujących różne niedogodności a w szczególnych przypadkach niespodziewanych przerw w pracy urządzenia (szczególnie zimą). Wyższy komfort użytkowania prawidłowo konserwowanego kotła podniesie bezpieczeństwo eksploatacji obniżenie emisji szkodliwych dla środowiska spalin. Okresowe przeglądy urządzenia grzewczego powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Firma Junkers daje takie możliwości poprzez podpisanie umowy serwisowej. Według tej umowy właściciel urządzenia nie musi pamiętać o okresowych badaniach a serwis Junkersa przejmuje pełną opiekę nad urządzeniem po upływie okresu gwarancyjnego. Klient ponosząc roczną opłatę ryczałtową otrzymuje pełną obsługę w zakresie konserwacji urządzenia materiałami eksploatacyjnymi. Umowa serwisowa dotyczy wszystkich właścicieli urządzeń marki Junkers, którzy dokonali zakupu w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży a pierwsze uruchomienie zostało dokonane przez autoryzowane firmy instalacyjne bądź serwisowe. Jednocześnie osoby które wcześniej zakupiły urządzenie marki Junkers również mogą podpisać taką umowę z zastrzeżeniem wykonania konserwacji i sprawdzenia poprawności instalacji przez Autoryzowany Serwis Junkers.